Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

Pha chế thức uống

1 Thức uống châu Á 12 buổi 3.000.000 VNĐ
2 Thức uống hiện đại 12 buổi 3.000.000 VNĐ
3 Pha chế Cà phê 12 buổi 3.000.000 VNĐ
4 Bánh Á - Âu 12 buổi 3.000.000 VNĐ
5 Tỉa trang trí 8 buổi 3.000.000 VNĐ
 

Chương trình đào tạo khác