Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

Trang điểm chuyên nghiệp

1 Trang điểm cá nhân, dự tiệc 12 buổi 3.000.000 vnđ
2 Trang điểm cô dâu 1 12 buổi 3.000.000 vnđ
3 Trang điểm cô dâu 2 12 buổi 3.000.000 vnđ
4 Trang điểm cô dâu 3 12 buổi 3.000.000 vnđ
5 Trang điểm cô dâu 4 12 buổi 3.000.000 vnđ
6 Chải bới tóc 12 buổi 3.000.000 vnđ

 

Chương trình đào tạo khác