Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

Cắm Hoa

Khai giảng lớp cắm hoa tây phương

Khai giảng lớp cắm hoa tây phương

Cắm hoa là nghề thông dụng hiện nay, không cần phải có trình độ học vấn quá cao vẫn có thể tự mở một tiệm hoa cho riêng mình và tự tay thực hiện những mẫu hoa do khách yêu cầu.

Tham gia khóa học cắm hoa tươi tây phương để theo đuổi niềm đam mê của mình về hoa

Khai giảng lớp Cắm Hoa Cưới

Khai giảng lớp Cắm Hoa Cưới

Cắm hoa là nghề thông dụng hiện nay, không cần phải có trình độ học vấn quá cao vẫn có thể tự mở một tiệm hoa cho riêng mình và tự tay thực hiện những mẫu hoa do khách yêu cầu.​Chương trình đào tạo tại Rosa sẽ cung cấp cho học viên từ những kiến thức cơ bản như: lựa chọn các loại hoa phù hợp với các dạng cắm (bình, giỏ, lẳng, dĩa...)

Khai giảng lớp Học Cắm Hoa Chuyên Nghiệp

Khai giảng lớp Học Cắm Hoa Chuyên Nghiệp

Thực hiện các kiểu cắm hoa đứng, nghiêng, nằm để tạo nét đẹp phù hợp của hoa đến việc cắm các kiểu phù hợp với môi trường và hoàn cảnh. Đến với lớp học cắm hoa tại dạy nghề rosa bạn sẽ đạt được những gì bạn đang quan tâm đến nghề căm kết hoa

Khai giảng lớp hoa voan cơ bản

Khai giảng lớp hoa voan cơ bản

Học cắm hoa là nghề thông dụng hiện nay, không cần phải có trình độ học vấn quá cao vẫn có thể tự mở một tiệm hoa cho riêng mình. Chương trình đào tạo tại Rosa sẽ cung cấp cho học viên từ những kiến thức cơ bản như: lựa chọn các loại hoa phù hợp với các dạng cắm (bình, giỏ, lẳng, dĩa...)