Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

Nhà hàng Sông Xanh

Nhà hàng Sông Xanh

 

ĐC : 233/A2 Ấp Nhị Hòa – Xã Hiệp Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai.

ĐT : 0949.460.774 – 0949.672.828

Địa chỉ dịch vụ khác