Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

CÔNG TY DẠY NGHỀ ẨM THỰC & THẨM MỸ ROSA

Dạy nghề ROSA đã chuyển về địa chỉ mới: 167 Phan Đình Phùng, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai (Ngã ba Thành)

Truy cập website mới của Dạy nghề ROSA: http://rosa.edu.vn