THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

When customer demand from foreign parties interested in attending, please send us the following account number:

  1. BANK NAME: Bank for Foreign Trade of Vietnam_Dong Nai
  2. SWIFT CODE: BFTVVNVX
  3. BEN'S NAME: NGUYEN NGOC ANH THU
  4. BEN'S ACCOUNT: 0121000794262
  5. BANK ADDRESS: 53-55 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Sub-District, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
  6. MESSAGE: Student's Name + Name of class + Student's contact infomation (Ex: Nguyen Thi My Tu - Goat Hotpot - 0886887188 - mytu@gmail.com)

Khách hàng trong nước ở xa có nhu cầu đăng ký học nghề xin gửi theo số tài khoản sau :

  1. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Nai
  2. Chủ tài khoản: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
  3. Số tài khoản: 0121000794262
  4. Nội dung chuyển Khoản: Tên Học Viên + học "Tên nghề/tên món" + số điện thoại học viên (Ví dụ: Nguyen Thi My Tu - Hoc nau Lau de - 0886887188)

Thông tin đăng ký